S O S W Grodków Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Bolesława Prusa
ul. Krakowska 31
49 – 200 Grodków
tel. 077 415-54-88
e-mail: soswgrodkow@poczta.onet.pl